ליניארית 1
משך הקורס: 38 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - שדות
  שדה, דוגמאות לשדות, שדה השאריות מודולו p, תת-שדה, מאפיין של שדה, חזרה על מושגים בלוגיקה ותורת הקבוצות.

  זמן: 3:39 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - שדות - שדה המספרים המרוכבים ופתרון משוואות פולינומיאליות

  זמן: 3:31 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - שדות - שדה השאריות מודולו p

  זמן: 1:24 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מרחבים וקטורים
  מרחב וקטורי (ליניארי), תת מרחב וקטורי, צרוף לינארי, פרישה ליניארית, תלות ואי-תלות ליניארית, בסיס ומימד, דרגה של מטריצה, וקטור קואורדינטות, מטריצת מעבר מבסיס לבסיס.

  זמן: 15:03 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - פתרון וחקירת מערכת משוואות ליניאריות
  מערכת משוואות לינאריות, מספר הפתרונות של מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות לינאריות מדורגת, תהליך הדירוג/החילוץ של גאוס לפתרון מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות ליניאריות הומוגנית, הקשר שבין מערכת משוואות לינאריות למערכת ההומוגנית המתאימה לה, שימושים של מערכות משוואות לינאריות.

  זמן: 4:09 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מטריצות
  הגדרת מטריצה, מטריצה ריבועית, מטריצת האפס, מטריצה היחידה, מטריצה משולשת עליונה, מטריצה משולשת תחתונה, מטריצה אלכסונית, מטריצה סימטרית, מטריצה אנטי-סימטרית, כפל מטריצה בסקלר, חיבור וחיסור מטריצות, כפל מטריצות, העקבה של מטריצה, המטריצה המשוחלפת, המטריצה ההופכית, דרגה של מטריצה, הצגת מערכת משוואות בעזרת כפל מטריצות, פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההופכית, מטריצה אלמנטרית, פירוק LU.

  זמן: 6:17 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - דטרמיננטות
  הגדרת דטרמיננטה, כללי דטרמיננטות, כלל קרמר, מטריצה צמודה קלאסית, חישוב המטריצה ההופכית בעזרת דטרמיננטות, שימושי הדטרמיננטה.

  זמן: 3:05 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק