צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - עלויות מלאי
  • תיאוריה 3 - מודלים לתכנון מדיניות מלאי
  • תיאוריה 4 - מודל EOQ
  • תיאוריה 5 - חישובים במודל
  • תיאוריה 6 - כמות יחידות אופטימאלית
  • תרגיל 1
  • תיאוריה 7 - נקודת חידוש הזמנה
  • תרגיל 3
  • תיאוריה 8 - עלויות במודל EOQ
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תיאוריה 9 - מלאי ביטחון
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12