צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - מודל JIT
  • תיאוריה 3 - עקרונות המערכת התפעולית
  • תיאוריה 4 - חסרונות במודל
  • תיאוריה 5 - תמחיר בדיעבד
  • תיאוריה 6 - השוואה לתמחיר מסורתי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 10
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9