צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 3 - מחירי העברה
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - אופן ניהול הביזור
  • תיאוריה 4 - שיטות לקביעת מחיר העברה
  • תיאוריה 5 - סוגיות
  • תיאוריה 6 - יתרונות וחסרונות
  • תיאוריה 7 - עלות אלטרנטיבית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8 - סעיף א
  • תרגיל 8 - סעיף ב