צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - ניהול כולל לאיכות
  • תיאוריה 3 - חוקי דמינג
  • תיאוריה 4 - עקרונות דמינג
  • תיאוריה 5 - עלויות איכות
  • תיאוריה 6 - איכות ובקרת איכות
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6