צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - דוגמא
  • תיאוריה 3 - עלות רלוונטית
  • תיאוריה 4 - שאלות בנושא
  • תיאוריה 5 - בעיית הזמנה
  • תיאוריה 6 - ייצור עצמאי או רכישה
  • תיאוריה 7 - סוגיות
  • תיאוריה 8 - עלויות משתנות וקבועות
  • תיאוריה 9 - טווח קצר וטווח ארוך
  • תיאוריה 10 - עלות שקועה
  • תיאוריה 11 - גודל עלויות בטווח הרלוונטי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10