צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - אפקט למידה
  • תיאוריה 3 - מודל הלמידה
  • תיאוריה 4 - דוגמא א
  • תיאוריה 5 - דוגמא ב
  • תיאוריה 6 - דוגמא ג
  • תיאוריה 7 - ייצור שולי
  • תיאוריה 8 - סוגיות
  • תיאוריה 9 - החזקת המחשבון
  • תיאוריה 10 - מרכיבי עלות ולמידה
  • תיאוריה 11 - הפסקת הלמידה
  • תיאוריה 12 - למידה לקבוצות ייצור
  • תיאוריה 13 - דגשים לתרגילים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10