היבטים פיננסיים בניהול
משך הקורס: 25 שעות

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חישוב איגרות חוב
  סוגי אגח ותמחורן
  שיעור תשואה לפדיון=לריבית להיוון=YTM=ריבית אפקטיבית

  זמן: 1:44 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - תרגול אגח

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - ממשלתיות לא צמודות

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה
  NPV
  IRR
  PI

  זמן: 2:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שחזורי שאלות קריטריונים לקבלת החלטות השקעה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים

  זמן: 5:05 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שחזורי שאלות הערכת פרויקטים (תזרים מזומנים)
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מימון בתנאי אי וודאות תשואה וסיכון

  זמן: 3:39 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא מימון בתנאי אי וודאות תשואה וסיכון

  זמן: 1:05 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - גישת תיקי השקעות מודל מרקוביץ

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא תיקי השקעות

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מודל CAPM

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא CAPM

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מבנה ההון של חברה (מודל מודיליאני ומילר)
  מבנה ההון בעולם ללא מיסים
  מבנה ההון בעולם עם מיסי חברות

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הערכת שווי מניות ועלויות ההון המשוקללת של חברה WACC
  הערכת שווי של מניות ומחיר הון ממוצע

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק