יסודות המימון (שימוש במחשבון פיננסי)
משך הקורס: 17 שעות
ספר קורס צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!! יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים! זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!! בהצלחה! מאופיר מאגדי. להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה ולהורדת ספר עזר עבור מחשבון פיננסי לחץ ראה/י עודלחצו כאן להורדת ספר עזר למחשבון הפיננסי.

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים (ערך עתידי וערך נוכחי) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 5:01 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית

  זמן: 59 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - תרגול היוונים וריביות (שחזורי שאלות מתרגילים ומבחנים)

  זמן: 1:31 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - לוחות סילוקין בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - איגרות חוב (אגח) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 48 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מחיר הון בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 2:18 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תרגול מחיר הון (שחזורי שאלות מתרגילים ומבחנים) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 1:01 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תחשיב כדאיות עם מס וללא מס בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - תרגול הערכת פרוייקטים ותזרים מזומנים (שחזורי שאלות מתרגילים ומבחנים) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - צמיחה מודל גורדון בשיטת מחשבון פיננסי וחישוב WACC

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק