מבוא ליסודות המימון מכינה לתואר שני
משך הקורס: 36 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה - לחץ ראה/י עודלתשומת לבכם,

לעיתים הנושאים הבאים לא נלמדים: ריבית רציפה, אינפלציה, אג"ח, PI ובפרק של תזרים מזומנים כל החלק של עולם עם מס ולכן יש להתעלם מנושאים אלו בקורס.

פרקים 7, 11-16 הינם בשיטת מחשבון פיננסי.  בכיתה למדתם בשיטת מחשבון פיננסי אך הינכם צריכים לדעת גם את שיטת החישוב אשר מוסברת בשאר פרקי הקורס.

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים ומקדמי היוון

  זמן: 8:06 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול היוונים וריבית

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לוחות סילוקין

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אגרת חוב (חישוב באמצעות נוסחאות)

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מחיר הון בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 2:18 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תרגול מחיר הון (שחזורי שאלות מתרגילים ומבחנים) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 1:01 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים

  זמן: 4:25 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - שאלות נבחרות לתרגול

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - היוונים (ערך עתידי וערך נוכחי) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 5:01 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תרגול היוונים וריביות (שחזורי שאלות מתרגילים ומבחנים)

  זמן: 1:31 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - לוחות סילוקין בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - איגרות חוב (אגח) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 48 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - תחשיב כדאיות עם מס וללא מס בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - תרגול הערכת פרוייקטים ותזרים מזומנים (שחזורי שאלות מתרגילים ומבחנים) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק