סטטיסטיקה
משך הקורס: 19 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

שכיח במחלקות נלמד אחרת מהמוסבר על ידי האתר שלנו. 


3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית-גבולות מדומים ואמיתיים

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית

  זמן: 16 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סטטיסטיקה תיאורית שאלות אמריקאיות

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:37 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  זמן: 2:28 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - רגרסיה

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק