מהם ההבדלים הבולטים בין חשבונאות פיננסית לחשבונאות ניהולית? איזה תחום קל יותר ללימוד?

במהלך לימודי החשבונאות במכללות ובאוניברסיטאות השונות לומדים הסטודנטים לחשבונאות שני סוגים עיקריים של קורסים:

קורסים השייכים לאסכולת חשבונאות פיננסית (למשל קורסים כמו: יסודות החשבונאות א', יסודות החשבונאות ב', בעיות מדידה חשבונאיות, חשבונאות מגזרים, מאזנים מאוחדים, פיננסית א' ופיננסית ב' ועוד).

קורסים השייכים לאסכולת החשבונאות הניהולית (מבוא לחשבונאות ניהולית, חשבונאות ניהולית א', חשבונאות ניהולית ב', חשבונאות ניהולית מתקדמת, בקרה ותקציב או בקרה ותקצוב- שאלו שתי שמות שונים לאותו קורס).

אז מה ההבדל באמת בין שתי סוגי ענפי החשבונאות הללו?

חשבונאות פיננסית

החשבונאות הפיננסית הינה המקצוע העיקרי של ענף החשבונאות. מקצוע זה עוסק בדרך הצגתם של הדו"חות הכספיים והנתונים הכספיים של החברה לכלל המשתמשים בדו"חות הכספיים. במקצוע זה, שראשיתו בקורס המכינה בחשבונאות (או יסודות החשבונאות) עוסקים בעיקר בסיווג של עסקאות, נכסים והתחייבויות בין הסעיפים השונים המרכיבים את הדו"חות הכספיים. קורסים של חשבונאות פיננסית הם "חצי חישוביים חצי הבנתיים" כלומר הם עוסקים באיך לרשום פקודות יומן ומאזני בוחן אבל גם באיזה מספר צריך לשים שם. אולי טוב יותר להסביר זאת דרך דוגמה של תרגיל בחשבונאות הלקוחה מקורס המבוא לחשבונאות פיננסית הלא הוא הקורס יסודות החשבונאות

מר פאר רכש בניין שאינו מהווה את המפעל שלו. ערך הבניין ביום הרכישה 40 ₪. הפחת של הבניין יימשך 9 שנים. ערך הקרקע עליה עומד הבניין 4 שקלים.

החשבונאות הפיננסית תרשום את העסקה הזו בספרי החברה של מר פאר כך:

ביום הרכישה: חובה (צד החובה הוא צד הנכסים של המאזן) בניין בשווי 40. זכות (זכות הוא צד ההתחייבויות של המאזן, עם זאת אם מפעילים פעולת זכות על נכס היא מקבילה לפעולת חיבור נכס) ולכן זכות מזומן 40 וזאת בהנחה שמר פאר שילם את עלות הבניין במזומן.

לאחר שנה, ולפי עקרונות היסוד של החשבונאות, יש לרשום הוצאות פחת. נשאלת השאלה בכמה.התשובה ב-4 ₪.למה? אמרנו ששווי הבניין 40, אבל שווי זה מכיל את רכיב הקרקע, שהיא כידוע נכס ללא פחת. לכן שוויו האמיתי של הבניין ללא הקרקע הינו 36. את המספר הזה יש להפחית על פני 9 שנים, כלומר 36 חלקי 9 שווה ל-4.

אלו הן פעולות קלאסיות של החשבונאות הפיננסית, כמובן שפה הבאנו דוגמה קלה, הנוגעת לרכוש קבוע, שהוא הנושא העיקרי ביסודות החשבונאות, אולם בקורס זה נכללים עקרונות חשבונאיים וסעיפים חשבונאיים אחרים רבים כמו אג"חים הלוואות מלאי לקוחות ועוד.

קורסים בחשבונאות ניהולית

החשבונאות הניהולית, כשמה כן היא, נועדה בעיקר לבחינת ההנהלה ולשימוש ההנהלה. כך למשל, אם החשבונאות הפיננסית תאמר לנו איך לרשום ירידת ערך של מלאי ואיך לסווג נכס אם כמלאי או כרכוש קבוע (או אולי בכלל כנדל"ן להשקעה), הרי שהחשבונאות הניהולית תתעסק בשאלה, איך נביא את עלויות המלאי למינימום (מאחר ולכל הזמנת מלאי יש עלות משלוח, חומרי אריזה וביטוח ומצד שני בהזמנות מלאי גדולות יש עלויות איחסון גדולות ופחת מלאי גדול יותר). כלומר החשבונאות הניהולית הינה יותר מתמטית, מתעסקת בפונקציות רווח ובעקומות מתמטיות.

התחל ללמוד

המלצות מפייסבוק


שיעורי ניסיון בחינם

שיעורי ניסיון בחינם

בואו להנות עכשיו גם אתם מהיתרונות של הלימודים באינטרנט וצפו בשיעורים חינם במגוון מקצועות כגון: סטטיסטיקה, מתמטיקה, כלכלה, חשבונאות, מימון ועוד...

לצפייה