תקן חשבונאות בינלאומי מספר 36 קובע כי חברה נדרשת לבחון אפשרות לכך שהנכס מוצג בסכום מופרז, ועל כן יש להוריד את ערכו בטרם הצגתו במאזן.


תקן חשבונאות בינלאומי מספר 36 עוסק בירידת ערך של נכסים.
כאשר אנו מסתכלים על מאזנה של חברה, ניתן למצוא בצד ימין את "צד הנכסים": בצד זה נמצא את נכסי החברה ליום מסוים.

מהו נכס?

נכס הוא דבר הצפוי להניב הטבות כלכליות  בעתיד. במאזן חברה נכס מוצג בצירוף סכום. כלומר, קורא הדוחות הכספיים יכול להתרשם בדבר ערכו של הנכס המוצג.

בחינה לירידת ערך הנכס

תקני חשבונאות מאפשרים להציג נכסים לפי עלותם, או לפי השווי ההוגן שלהם.
תקן חשבונאות בינלאומי מספר 36 קובע כי חברה נדרשת לבחון אפשרות לכך שהנכס מוצג בסכום "מופרז", ועל כן יש להוריד את ערכו בטרם הצגתו במאזן.

קריטריון לבחינה: סכום בר השבה

התקן מגדיר "סכום בר השבה" שהוא סכום המהווה חסם עליון לערכו של נכס. סכום בר השבה הוא הגבוה מבין:

  1. מחיר מכירה נטו
  2. שווי שימוש בנכס

כלומר, החסם העליון להצגת סכום הנכס נבחן ביחס לאפשרויות השימוש בנכס: מחד, החברה יכולה לבחור למכור את הנכס ולגבות עוד היום את ערכו של הנכס. 
אפשרות נוספות היא לעשות שימוש בנכס, ולגבות תזרים מזומנים משימוש בנכס.
התקן קובע כי ישות תיקח את הגבוה מבין סכומים ותשווה סכום זה לעלותו של הנכס. במידה וסכום בר השבה נמוך מעלות הנכס, אזי שיש להכיר בירידת ערכו.

יחידה מניבת מזומנים

תקן חשבונאות בינלאומי מספר 36 קובע כי בחינה לירידת ערך מבוצעת ל"יחידה מניבת מזומנים", שהיא היחידה הקטנה ביותר המניבה תזרים מזומנים באופן עצמאי.
הבעיה הפרקטית שעמדה בפני התקן היא שלגבי נכסים מסוימים לא ניתן למדוד להם סכום בר השבה, שכן הם לא מפיקים תזרים מזומנים באופן עצמאי. על כן, לא ניתן למדוד להם באופן עצמאי אפשרות לירידת ערך, אלא כחלק מקבוצה גדולה יותר – והיא יחידה מניבת מזומנים

כיצד אוכל לקבל הסברים נוספים על ירידת ערך נכסים?

אתר GOOL הוא אתר מהפכני ללימודי חשבונאות דרך רשת האינטרנט.
באתר ניתן למצוא הסברים רבים אודות חשבונאות, המועברים כולם על ידי מרצה לחשבונאות מומחה בתחום.
באתר תמצא הסברים מלאים לנושא ירידת ערך נכסים, וכן תרגול מלא בנושא.

 

התחל ללמוד

המלצות מפייסבוק


שיעורי ניסיון בחינם

שיעורי ניסיון בחינם

בואו להנות עכשיו גם אתם מהיתרונות של הלימודים באינטרנט וצפו בשיעורים חינם במגוון מקצועות כגון: סטטיסטיקה, מתמטיקה, כלכלה, חשבונאות, מימון ועוד...

לצפייה