תקן חשבונאות בינלאומי מספר 2 עוסק במלאי. מלאי הוא נכס המיועד למכירה במהלך העסקים הרגיל של הישות.

תקן חשבונאות בינלאומי מספר 2 עוסק במלאי. מלאי הוא נכס המיועד למכירה במהלך העסקים הרגיל של הישות.

אנו מזהים שלושה "מצבי צבירה" למלאי:

  1. מלאי חומר גלם
  2. מלאי בתהליך הכנה
  3. מלאי מוגמר המוכן למכירה במהלך העסקים הרגיל

מהו ההבדל הין מלאי בצורותיו השונות

ראשית עלינו לבצע הבחנה בין שני סוגים של עסקים: עסק יצרני ועסק קמעונאי.
עסק יצרני הוא עסק אשר מייצר בעצמו את המלאי שהוא מוכר. לעומת, עסק קמעונאי רוכש מלאי מוכן למכירה.

כאשר אנו עוסקים בעסק קמעונאי, לו אך ורק מלאי המוכן למכירה.
לעומתו, ייתכן כי בעסק היצרני ישנו מלאי בתהליך הכנה אך הוא אינו מוכן במצבו למכירה.
במצב זה, המלאי ייחשב כמלאי במצב של חומר גלם או בתהליך הכנה.

מדידת מלאי במאזן החברה

מלאי מוצג כנכס במאזן החברה. לפי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 2, עלינו להציג מלאי לפי הנמוך מבין עלותו או עלות הכנתו, לבין שווי המימוש. כלומר, מהו הסכום אותו אנו צופים לקבל בעת מכירתו.

הקשר בין מלאי ודו"ח רווח והפסד

עד למועד המכירה של מלאי, הוא אינו משפיע תוצאתית על דו"ח רווח והפסד.
בעת רכישת מלאי אנו מכירים במלאי למול קיטון במזומן. אך ורק בעת מכירת המלאי לראשונה נכיר בדו"ח רווח והפסד בו:

  • מכירת מלאי תירשם כהוצאה בשם עלות מכר.
  • עלות מכר מייצגת את עלות המלאי שנמכר על ידי החברה בתקופה מסוימת.
  • עלות המלאי משפיעה על הרווח הגולמי של החברה.

הצגת מלאי כנכס שוטף

במסגרת מאזן החברה, מלאי מוצג כנכס שוטף. כלומר, יש כוונה לממש מלאי זה בתקופה של עד שנה מתאריך המאזן של החברה.  

כיצד אוכל לקבל מידע נוסף על מלאי וחשבונאות בכלל?

אתר GOOL מציע פיתרון ייחודי ללימודי חשבונאות: הרצאות בסרטוני וידאו בקול ובצבע אשר בכוחם להחליף את המרצה בכיתה ואת המורה הפרטי. באתר תמצא הסבר מלא לכל חומר הלימוד בנושא מלאי, מותאם למוסד הלימוד שלך. התכנים באתר זמינים 24 שעות ביממה, וניתן לצפות בהם ללא הגבלה. רוצה להתרשם? באתר תמצא הסבר שלם על נושא רכוש קבוע בחינם. שווה לנסות!

התחל ללמוד

המלצות מפייסבוק


שיעורי ניסיון בחינם

שיעורי ניסיון בחינם

בואו להנות עכשיו גם אתם מהיתרונות של הלימודים באינטרנט וצפו בשיעורים חינם במגוון מקצועות כגון: סטטיסטיקה, מתמטיקה, כלכלה, חשבונאות, מימון ועוד...

לצפייה