נכסים בלתי מוחשיים תקן IAS 38, נכס בלתי מוחשי הוא נכס אשר אין לו קיום פיזי. תקן IAS 38 עוסק בנכסים בלתי מוחשיים וקובע את הטיפול בנכסים אלו.

נכסים בלתי מוחשיים - תקן חשבונאות בינלאומי מספר 38 עוסק כולו בנכסים בלתי מוחשיים וקובע את הטיפול החשבונאי בנכסים מסוג זה.

להלן שאלות נפוצות בנוגע לתחום של נכסים בלתי מוחשיים:

מדוע מוקדש תקן שלם לנכסים בלתי מוחשיים?

נכס בלתי מוחשי הוא נכס אשר אין לו קיום פיזי. קרי, לא ניתן להחזיק בו פיזית. אין לו קיום כזה. הוחלט להקדיש תקן העוסק בסוג של זה נכסים, שכן הבחינה האם ניתן להכיר בסוג כזה של נכס אכן כנכס היא מסובכת יותר.

ההבדל בין נכס פיזי מוחשי וכזה שאינו מוחשי:

מלבד הפן הטכני, החשש העולה באשר לנכס בלתי מוחשי הוא שהוא לא באמת עומד בהגדרת נכס ושלא ניתן להכיר בו. על פניו, חשש זה עולה גם באשר לנכסים מוחשיים – אך הפרצה גדולה יותר באשר לנכסים בלתי מוחשיים.

הבחנה בין סוגים שונים של נכסים בלתי מוחשיים:

התקן עושה הבחנה ברורה בין נכס בלתי מוחשי שנרכש מחיצוניים ונכס בלתי מוחשי שיוצר באופן עצמאי. לגבי נכס שנרכש מחיצוניים, אין מניעה מלהכיר בו כנכס במאזן החברה.
באשר לנכס בלתי מוחשי שיוצר באופן עצמאי, התקן קובע מגבלות באפשרות להכיר בו כנכס במאזן.
התקן קובע הבחנה בין שלבים הכרוכים בייצור נכס בלתי מוחשי:

  1. שלב המחקר.
  2. שלב הפיתוח.

בשלב המחקר לא ניתן להכיר בעלות בגין השקעה בכנס בלתי מוחשי בכנס, אלא כהוצאה מיידית המוכרת כהוצאה בדו"ח רווח והפסד.
רק עם הגעה לשלב הפיתוח, יש להכיר בעלויות המושקעות בנכס בלתי מוחשי כחלק מנכס, עד להשלמת הפיתוח.

מועד המעבר משלב המחקר לשלב הפיתוח:

התקן קובע 6 תנאים מצטברים שרק כאשר הם מתקיימים, עברנו משלב המחקר לשלב הפיתוח, וכאמור עלויות מוכרות כנכס ולא כהוצאה מיידית. ההבחנה הינה כמובן חשובה באשר להצגת ההשפעה של העלויות השונות בדוחות הכספיים.

כיצד אוכל לקבל הסברים נוספים אודות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 38?

אתר GOOL הינו אתר חדשני המתמחה בלימודי חשבונאות בשיטה ייחודית: סרטוני וידאו המדמים שיעור פרטי או קורס המועבר באופן אקדמי. השיטה באתר פשוטה: ניתן ללמוד את החומר כולו באמצעות סרטוני וידאו, הזמינים 24 שעות ביממה, וניתן לצפות בהם ללא הגבלה.

התחל ללמוד

המלצות מפייסבוק


שיעורי ניסיון בחינם

שיעורי ניסיון בחינם

בואו להנות עכשיו גם אתם מהיתרונות של הלימודים באינטרנט וצפו בשיעורים חינם במגוון מקצועות כגון: סטטיסטיקה, מתמטיקה, כלכלה, חשבונאות, מימון ועוד...

לצפייה