ניהול ובחירת תיקי השקעות
משך הקורס: 20 שעות

המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - קריטריונים

  זמן: 3:39 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא קריטריונים

  זמן: 1:05 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - גישת תיקי השקעות מודל מרקוביץ

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא תיקי השקעות

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מודל CAPM

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא CAPM

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - חישוב איגרות חוב

  זמן: 1:44 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מחמ וכלל האצבע
  דורציה

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הכרת שוק ההון
  הכרת הפקודות וספר פקודות המסחר
  פרק זה לא תמיד נלמד בקורס ולכן טרם למידתו, יש להתעדכן מול המרצה

  זמן: 16 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חוזים עתידיים (פרק זה לא נמיד נלמד בקורס ולכן טרם למידתו יש להתעדכן שהוא נכלל בחומר הלימוד לבחינה)

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - אופציות (פרק זה לא נמיד נלמד בקורס ולכן טרם למידתו יש להתעדכן שהוא נכלל בחומר הלימוד לבחינה)

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מודל מודיליאני ומילר (פרק זה לא נמיד נלמד בקורס ולכן טרם למידתו יש להתעדכן שהוא נכלל בחומר הלימוד לבחינה)

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - פתרון שאלון לדוגמה 1

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - פתרון שאלון לדוגמה 2

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - פתרון שאלון לדוגמה 3

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - פתרון שאלון לדוגמה 4

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - פתרון שאלון לדוגמה 5

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - פתרון שאלון לדוגמה 6

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק