ניהול ובחירת תיקי השקעות

המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - קריטריונים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא קריטריונים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - גישת תיקי השקעות מודל מרקוביץ

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא תיקי השקעות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מודל CAPM

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - שחזורי שאלות ממבחנים בנושא CAPM

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - חישוב איגרות חוב

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מחמ וכלל האצבע
  דורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הכרת שוק ההון
  הכרת הפקודות וספר פקודות המסחר
  פרק זה לא תמיד נלמד בקורס ולכן טרם למידתו, יש להתעדכן מול המרצה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חוזים עתידיים (פרק זה לא נמיד נלמד בקורס ולכן טרם למידתו יש להתעדכן שהוא נכלל בחומר הלימוד לבחינה)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - אופציות (פרק זה לא נמיד נלמד בקורס ולכן טרם למידתו יש להתעדכן שהוא נכלל בחומר הלימוד לבחינה)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מודל מודיליאני ומילר (פרק זה לא נמיד נלמד בקורס ולכן טרם למידתו יש להתעדכן שהוא נכלל בחומר הלימוד לבחינה)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - פתרון שאלון לדוגמה 1

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - פתרון שאלון לדוגמה 2

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - פתרון שאלון לדוגמה 3

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - פתרון שאלון לדוגמה 4

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - פתרון שאלון לדוגמה 5

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - פתרון שאלון לדוגמה 6

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק