צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הגדרת המספר המרוכב
  • שיעור - הגדרת i
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שיעור - מהו מספר מרוכב
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שיעור - פעולות חשבון במספרים מרוכבים
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • המספר הצמוד
  • שיעור - המספר הצמוד
  • שיעור - חילוק במספרים מרוכבים
  • שיעור - שיוויון בין מספרים מרוכבים
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שיעור - הוצאת שורש ריבועי למספר מרוכב
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23 סעיף א
  • שאלה 23 סעיף ב
  • שאלה 24 סעיף א
  • שאלה 24 סעיף ב
  • שאלה 25
  • שאלה 26
 • חקירת משוואה ריבועית מרוכבת
  • שיעור - חקירת משוואה ריבועית מרוכבת
  • שאלה 27
 • מישור גאוס והצגה קוטבית של מספר מרוכב
  • שיעור - מישור גאוס והצגה קוטבית של מספר מרוכב
  • שיעור - מעבר מהצגה אלגברית לקוטבית
  • שיעור - פעולות חשבון בהצגה קוטבית
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שיעור - מעגל קנוני במישור גאוס ופתרון שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
 • נוסחת דה-מואבר למציאת שורשים של מספר מרוכב
  • שיעור - משפט דה-מואבר
  • שיעור - שורשים של מספרים מרוכבים ומשפט דה-מואבר
  • שיעור - משוואת היחידה
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
 • שאלות בסדרות עם מספרים מרוכבים
  • תזכורת - סדרות
  • שאלה 46
  • שאלה 47 סעיף א
  • שאלה 47 סעיף ב
  • שאלה 48
 • שאלות שונות עם מספרים מרוכבים
  • הקדמה כללית
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51 - הצגה אלגברית
  • שאלה 51 - הצגה טריגונומטרית
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57 - הצגה טריגונומטרית
  • שאלה 57 - הצגה אלגברית
  • שאלה 58