צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מציאת שארית
  • מבוא
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5 (חישוב שארית של קוטב פשוט)
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10 (אתגר)
 • אינטגרלים מרוכבים
  • מבוא + תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
 • מסילת חצי-קשת מעגלית
  • מבוא וטכניקה כללית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • הוכחת משפט שימושי
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
 • מסילת מעגל היחידה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
 • מסילת משולש פיצה
  • מבוא
  • טכניקה כללית
  • תרגיל 1
 • מסילת חור מנעול
  • תרגיל 1
 • הלמה של זורדן
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
 • חצי מעגל מנוקב
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
 • שימושים של משפט השארית בהתמרות אינטגרליות
  • מבוא: התמרת לפלס הפוכה (אינטגרל ברומוויץ)
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2