צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אפסים של פונקציות אנליטיות
  • מבוא
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
 • מיון נקודות סינגולריות
  • מבוא
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3 (טענה חשובה)
  • דוגמא 1 דרך א
  • דוגמא 1 דרך ב
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • משפט רימן לנקודות סינגולריות סליקות: הוכחה
  • תרגיל 19 (אתגר)
  • תרגיל 20 (אתגר)
 • מיון נקודות סינגולריות באינסוף
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2