צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • עקרון הארגומנט
  • עקרון הארגומנט: הוכחה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6 (אתגר)
 • משפט רושה
  • משפט רושה: הוכחה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
 • קיום פונקציות לוגריתמיות ושורשים
  • מבוא
  • תרגיל 1
  • מבוא 2
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4