צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • סינוס מרוכב
  • מבוא
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
 • קוסינוס מרוכב
  • מבוא
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
 • אקספוננט מרוכב
  • מבוא
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3 סעיף א
  • תרגיל 3 סעיף ב
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
 • העתקות אלמנטריות
  • מבוא - כיצד משרטטים פונקציה מרוכבת?
  • תרגיל 1 - הזזה
  • תרגיל 2 - מתיחה
  • תרגיל 3 - סיבוב
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
 • לוגריתם מרוכב, פונקציות רב-ערכיות ושורשים
  • מבוא לוג מרוכב חלק 1 (ענפים בחדו"א)
  • מבוא לוג מרוכב חלק 2 (הענף הראשי של הארגומנט)
  • מבוא לוג מרוכב חלק 3
  • מבוא לוג מרוכב חלק 4
  • מבוא לוג מרוכב חלק 5 (הענף הראשי של הלוג)
  • תרגיל 1 סעיף א
  • תרגיל 1 סעיף ב
  • תרגיל 2 סעיף א
  • תרגיל 2 סעיף ב
  • פונקציית הלוגריתם הרב ערכית
  • מבוא לפונקציות שורש וחזקה
  • הענף הראשי של פונקציית השורש
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18