צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פונקציות מרוכבות
  • מבוא: מהי פונקציה מרוכבת
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
 • גבולות מרוכבים ורציפות
  • מבוא: הגדרת הגבול
  • מבוא: רציפות
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
 • נגזרות מרוכבות
  • מבוא: הגדרת הנגזרת
  • תרגיל 1
  • תרגיל 1 פתרון נוסף
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4 (משפט לופיטל)
 • משוואות קושי-רימן
  • חזרה על נגזרות חלקיות
  • חזרה על דיפרנציאביליות
  • מבוא: משפט קושי רימן
  • משפט קושי רימן: הוכחה כיוון 1
  • משפט קושי רימן: הוכחה כיוון 2
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • אנליטית, הולומורפית וגזירה
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13 (טענה חשובה)
  • תרגיל 14
 • פונקציות הרמוניות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 - דרך ראשונה
  • שאלה 6 - דרך שנייה
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14