צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משפט ליוביל
  • משפט ליוביל: הוכחה 1
  • משפט ליוביל: הוכחה 2
  • משפט ליוביל: הוכחה 3
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19
  • טעויות נפוצות
 • עקרון היחידות
  • מבוא
  • משפט האפסים: הוכחה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14 (אתגר)
  • טעויות נפוצות
 • עקרון המקסימום והמינימום
  • הגדרת מקסימום מקומי
  • הגדרת מקסימום מוחלט
  • עקרון המקסימום (גרסה 1)
  • עקרון המקסימום (גרסה 2)
  • עקרון המקסימום (גרסה 2) הוכחה
  • עקרון המקסימום (גרסה 3)
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6: הוכחת עקרון המינימום
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8: עקרון מקסימום לפונקציות הרמוניות
  • תרגיל 9: עקרון מינימום לפונקציות הרמוניות
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13 (אתגר) - משפט ההעתקה הפתוחה
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18