המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - בעיות בסיסיות בהסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) מאורעות זרים ומכילים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קומבינטוריקה - כלל המכפלה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קומבינטוריקה - תמורה - סידור עצמים בשורה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - קומבינטוריקה - תמורה עם עצמים זהים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קומבינטוריקה- סידור עצמים במעגל

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קומבינטוריקה - דגימה סידורית ללא החזרה ועם החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר וללא החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר ועם החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - כלל ההכלה וההפרדה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - קומבינטוריקה - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - הסתברות מותנית במרחב דגימה אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הסתברות מותנית במרחב לא אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שאלות מסכמות בהסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - המשתנה המקרי הבדיד -תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי בדיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - המשתנה המקרי הבדיד - טרנספורמציה ליניארית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות בינומית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות גיאומטרית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות אחידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - הפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות פואסונית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות היפרגאומטרית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות בינומית שלילית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - קירוב פואסוני להתפלגות הבינומית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - המשתנה המקרי הרציף - התפלגויות כלליות ללא אינטגרלים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - המשתנה המקרי הרציף - התפלגויות כלליות - שימוש באינטרגלים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות מעריכית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות אחידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - טרנספורמציה על משתנה מקרי רציף

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - התפלגות גמא ( ארלנג)

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - התפלגות ביתא

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - פונקציה יוצרת מומנטים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - תכונות של פונקציה יוצרת מומנטים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - משתנה דו מימדי בדיד - פונקצית הסתברות משותפת

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בין משתנים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - המשתנה המקרי הדו מימדי - קומבינציות ליניאריות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - המשתנה המקרי הדו ממדי הבדיד - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - התפלגות מולטינומית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - קומבינציות לינאריות על התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 46 - התפלגות לוג נורמלית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 47 - קשרים בין התפלגויות מיוחדות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 48 - סטטיסטיקה תיאורית - הקדמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 49 - סטטיסטיקה תיאורית - סיווג משתנים וסולמות מדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 50 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה על סולמות מדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 51 - סטטיסטיקה תיאורית - הצגה של נתונים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 52 - סטטיסטיקה תיאורית - גבולות מדומים וגבולות אמיתיים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 53 - סטטיסטיקה תיאורית - סכימה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 54 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 55 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 56 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 57 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - ממוצע סטיות מוחלטות מהחציון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 58 - סטטיסטיקה תיאורית - ממוצע משוקלל ושונות מצורפת

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 59 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי - ציון תקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 60 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי - אחוזונים במחלקות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 61 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי - אחוזונים בטבלת שכיחויות בדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 62 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 63 - סטטיסטיקה תיאורית - מקדם ההשתנות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 64 - סטטיסטיקה תיאורית - תרשים קופסא - boxplot

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 65 - סטטיסטיקה תיאורית - ניתוח פלטים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 66 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי אסימטריה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 67 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 68 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות אמריקאיות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 69 - מדדי קשר - מדד הקשר של קרמר

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 70 - מדדי קשר - מדד הקשר פי

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 71 - מדדי קשר - מדד הקשר למדא

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 72 - מדדי קשר - מדד הקשר של ספירמן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 73 - מדדי קשר - מדד הקשר הליניארי - פירסון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 74 - מדדי קשר - השפעת הטרנספורמציה הלינארית על מדד הקשר של פירסון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 75 - מדדי קשר - רגרסיה ליניארית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 76 - מדדי קשר - שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 77 - מדדי קשר- מדד הקשר אתא

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 78 - מדדי קשר - בחירת מדד מתאים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 79 - תרגול טענות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 80 - תרגול שאלות אמריקאיות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 81 - נוסחת התוחלת השלמה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 82 - נוסחת השונות השלמה ( שונות של משתנה מותנה )

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 83 - חישוב תוחלת ושונות על ידי פירוק לאינדיקטורים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 84 - מערכות חשמליות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 85 - התפלגות מינימום ומקסימום

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 86 - המשתנה המקרי הדו ממדי הרציף

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 87 - קונבולוציה - התפלגות סכום משתנים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק