המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אי שוויונים בהסתברות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מושגי יסוד באמידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אמידה נקודתית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - רווח סמך לפרופורציה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - רווח סמך להפרש פרופורציות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - רווח סמך לשונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - רווח סמך ליחס שונויות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - בדיקת השערות כללית (סיכוי לטעויות ועוצמת מבחן)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הלמה של ניימן פירסון

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - בדיקת השערות על פרופורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - בדיקת השערות על הפרש פרופורציות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - בדיקת השערות על שונויות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - מבחני חי בריבוע

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - ניתוח שונות חד כיוונית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - מבחנים אפרמטריים למדגם יחיד

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - מבחנים אפרמטרים למדגמים מזווגים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - מבחנים אפרמטריים למדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - גודל האפקט

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - ניתוח שונות דו כיווני

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק