בחינת כניסה בפיזיקה ללימודי ATPL בציכיה

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

החומרים הבאים חסריםחישובי תדרים וגלי רדיוהידראולי בנוזל בוכנה של תנועות


2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הקדמה מתמטית לקורס
  פונקציות טריגונומטריות, חוקי חזקות, משוואת הישר ושיפוע, משוואת הפרבולה ותכונותיה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מבוא

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מהירות ותאוצה
  תנועה במהירות קבועה - העתק, דרך, נוסחה למהירות קבועה, עבודה עם גרפים. מהירות ממוצעת.
  תנועה בתאוצה קבועה - נוסחאות למיקום ולמהירות, גרפים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - וקטורים
  הצגה פולרית וקרטזית, פירוק לרכיבים, מציאת גודל וזווית, חיבור וחיסור, כפל בסקלר, מכפלה סקלרית, וקטור יחידה, מכפלה וקטורית, וקטור בשלושה מימדים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות (חוקי ניוטון)
  שלושת חוקי ניוטון, סוגי כוחות נפוצים, חיכוך, מישור משופע.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - עבודה ואנרגיה
  חישוב עבודה של כוחות. אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, משפט עבודה אנרגיה, חוק שימור אנרגיה. אנרגיה אלסטית. תרגילים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מרכז מסה
  חישובים למציאת נקודת מרכז המסה.
  תנועת מרכז המסה והשימוש בה לפתרון שאלות.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מומנט כוח
  מהו מומנט כוח ומשוואת מומנטים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - זרם מתח ותנגדות
  הגדרת הזרם, מהירות הסחיפה, הגדרת ההתנגדות, חישוב התנגדות של נגד, כא"מ ומתח הדקים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - אנרגיה והספק במעגל החשמלי
  עבודה וחום בנגד ובסוללה , הספק של סוללה והספק של נגד. הקשר בין עבודה להספק ויחידת הקלוריה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - חיבור נגדים וחוקי קירכהוף
  חיבור נגדים בטור ובמקביל. חוקי קירכהוף, משוואת מתחים ומשוואת זרמים, מציאת מתח בין נקודות במעגל.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - טמפרטורה התפשטות תרמית וחוק הגז האידיאלי
  התיאוריה האטומית של החומר, טמפרטורה ומד טמפרטורה, התפשטות תרמית, חוק האפס של התרמודינמיקה, לחץ, חוקי הגז וגז אידיאלי

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק