המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - קינמטיקה של חלקיק - תיאור התנועה במרחב

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - קינטיקה - כוחות והשפעתם על התנועה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תנע זוויתי ומערכת חלקיקים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קינמטיקה של גוף קשיח - תיאור מהירות ותאוצה במרחב

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מפרקים ואילוצים מרחביים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - תאוצה זוויתית - גזירת המהירות הזוויתית
  בפרק זה נלמד כיצד גוזרים ווקטור כללי במערכת מסתובבת, ונשים דגש מיוחד כיצד יש לגזור את ווקטור המהירות הזוויתית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תאוצת נקודה על גוף קשיח

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - קינטיקה של גוף קשיח ומומנטי התמד

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - נספח מתמטי

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק