לימודי רפואה באיטליה אוניברסיטת ברשה

המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הקדמה מתמטית לקורס
  פונקציות טריגונומטריות, חוקי חזקות, משוואת הישר ושיפוע, משוואת הפרבולה ותכונותיה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מבוא

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קינמטיקה - תנועה בקו ישר
  תנועה במהירות קבועה - העתק, דרך, נוסחה למהירות קבועה, עבודה עם גרפים. מהירות ממוצעת.
  תנועה בתאוצה קבועה - נוסחאות למיקום ולמהירות, גרפים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - וקטורים
  הצגה פולרית וקרטזית, פירוק לרכיבים, מציאת גודל וזווית, חיבור וחיסור, כפל בסקלר, מכפלה סקלרית, וקטור יחידה, מכפלה וקטורית, וקטור בשלושה מימדים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - נפילה חופשית וזריקה אנכית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קינמטיקה - תנועה במישור

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תרגילים לחזרה עד לחלק זה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות (חוקי ניוטון)
  שלושת חוקי ניוטון, סוגי כוחות נפוצים, חיכוך, מישור משופע.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - עבודה ואנרגיה
  חישוב עבודה של כוחות. אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, משפט עבודה אנרגיה, חוק שימור אנרגיה. אנרגיה אלסטית. תרגילים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - תנועה מעגלית
  מיקום, דרך, מהירות ותאוצה בתנועה מעגלית. מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית תנועה קצובה ולא קצובה ותאוצה משיקית. זמן מחזור ותדירות סיבוב.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תנועה הרמונית
  הסבר על תנועה רמונית . מיקום מהירות ותאוצה בתנועה. אמפליטודה תדירות, תדירות זוויתית והפאזה בתנועה. קפיץ אנכי, תוספת של כוח קבוע, אנרגיה בתנועה הרמונית, מטוטלת מתמטית.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - גלים

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מבוא למבנה החומר

  מחיר: ₪5
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הכוח החשמלי- חוק קולון

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - השדה החשמלי
  הסבר על מושג השדה החשמלי

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - חוק גאוס ברמה איכותית בלבד

  מחיר: ₪2
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - תנועה בשדה חשמלי אחיד

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - השדה המגנטי
  מהו השדה המגנטי, שדה של אלקטרון באטום, קווי שדה מגנטי. חישוב שדה של תיל אינסופי , שדה של טבעת ושל סליל. השדה מגנטי של כדור הארץ

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - חוק אמפר
  הסבר על חוק אמפר, חישוב שדה של תיל אינסופי, חישוב שדה של גליל מלא ומעטפת גלילית עבה.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - הכוח המגנטי (חוק לורנץ)
  הכוח המגנטי על מטען בודד, כלל יד ימין, תנועת מטען בשדה מגנטי, תנועה בורגית, הכוח על תיל נושא זרם, כוח בין שני תיילים נושאי זרם,הציקלוטרון, בורר מהירויות, ספקטוגרף מסות

  מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - גרעין האטום, אנרגיית הגרעין ורדיואקטיביות
  מבנה הגרעין, אנרגיית קשר של הגרעין, יציבות גרעינים, רדיואקטיביות, זמן מחצית חיים, תגובות גרעיניות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - הידרו-סטטיקה והידרו-דינמיקה -
  תיאור תנועת הנוזל

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - טמפרטורה התפשטות תרמית וחוק הגז האידיאלי
  התיאוריה האטומית של החומר, טמפרטורה ומד טמפרטורה, התפשטות תרמית, חוק האפס של התרמודינמיקה, לחץ, חוקי הגז וגז אידיאלי

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - התיאוריה הקינטית של הגזים
  חוקי הגז האידאיאלי מחישובים מיקרוסקופים, הקשר בין טמפרטורה לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולה, התפלגות מקסוול בולצמן למהירוית, מהלך חופשי ממוצע ,דיפוזיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - תרמודינמיקה -
  מבוא לתרמודינמיקה

  מחיר: ₪9
  הצץ בפרק