פיזיקה למכינה
צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
הקורס כולל את כל נושאי המכניקה והחשמל (פיזיקה 1 ופיזיקה 2) ברמת מכינה.
הקורס כולל גם את נושא גלים, אופטיקה וקרינה.
הקורס לא כולל את נושא המעבדה.
שימו לב כי הנושאים - מומנט התמד, מומנט כוח וגוף קשיח מופיעים בקורס אך אינם מופיעים בסילבוס של כל מוסדות הלימוד.

המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הקדמה מתמטית לקורס
  פונקציות טריגונומטריות, חוקי חזקות, משוואת הישר ושיפוע, משוואת הפרבולה ותכונותיה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מבוא פיזיקאלי

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קינמטיקה - תנועה בקו ישר
  תנועה במהירות קבועה - העתק, דרך, נוסחה למהירות קבועה, עבודה עם גרפים. מהירות ממוצעת.
  תנועה בתאוצה קבועה - נוסחאות למיקום ולמהירות, גרפים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - וקטורים
  הצגה פולרית וקרטזית, פירוק לרכיבים, מציאת גודל וזווית, חיבור וחיסור, כפל בסקלר, מכפלה סקלרית, וקטור יחידה, מכפלה וקטורית, וקטור בשלושה מימדים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - נפילה חופשית וזריקה אנכית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קינמטיקה - תנועה במישור
  זריקה אופקית, זריקה משופעת/ תנועה בליסטית. טווח , שיא גובה, משוואת מסלול. וקטור ההעתק ,וקטור המהירות ווקטור התאוצה בדו מימד.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תנועה יחסית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תרגילים לחזרה עד לחלק זה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות (חוקי ניוטון)
  שלושת חוקי ניוטון, סוגי כוחות נפוצים, חיכוך, מישור משופע.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - עבודה ואנרגיה
  חישוב עבודה של כוחות. אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, משפט עבודה אנרגיה, חוק שימור אנרגיה. אנרגיה אלסטית. תרגילים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תנועה מעגלית
  מיקום, דרך, מהירות ותאוצה בתנועה מעגלית. מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית תנועה קצובה ולא קצובה ותאוצה משיקית. זמן מחזור ותדירות סיבוב.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מתקף ותנע
  מתקף של כוח קבוע וממוצע. הגדרת התנע, חוק שימור התנע. התנגשות אלסטית אי אלסטית ופלסטית, מקדם התקומה. מקרים מיוחדים: התנגשות אלסטית חד מימדית ודו מימדית. התנגשות חזיתית בין מסות שוות.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - תנועה הרמונית
  הסבר על תנועה רמונית . מיקום מהירות ותאוצה בתנועה. אמפליטודה תדירות, תדירות זוויתית והפאזה בתנועה. קפיץ אנכי, תוספת של כוח קבוע, אנרגיה בתנועה הרמונית, מטוטלת מתמטית.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - כבידה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מרכז מסה
  חישובים למציאת נקודת מרכז המסה.
  תנועת מרכז המסה והשימוש בה לפתרון שאלות.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מומנט התמד
  הסבר וחישובים של מומנטי התמד.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - מומנט כוח
  מהו מומנט כוח ומשוואת מומנטים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - אלסטיות
  שיווי משקל, התחום האלסטי והפלסטי, חוק הוק, מודול יאנג, מודול הגזירה ומודול הנפח. שבירה.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - תנע זוויתי
  הסבר על המושג הלא ברור , תנע זוויתי.
  (עדיין ללא תנע זוויתי של גוף קשיח)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - גוף קשיח
  תנועת גוף קשיח לפי חוקי שימור ולפי כוחות ומומנטים. תנע זוויתי של גוף קשיח אנרגיה סיבובית, גלגול ללא החלקה והחלקה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - מבוא למבנה החומר

  מחיר: ₪5
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - הכוח החשמלי - חוק קולון

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - השדה החשמלי
  הסבר על מושג השדה החשמלי

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - חוק גאוס ברמה איכותית בלבד

  מחיר: ₪2
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - חוק גאוס
  ציפיפות מטען, שטף, שדה של כדור , תיל אינסופי , גליל איסופי ומישור אינסופי.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - תנועה בשדה חשמלי אחיד

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - מוליכים
  תכונות מוליכים, למה השדה בתוך מוליך שווה לאפס והמטען רק על השפה. שדה שיוצר מוליך במרחב

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - חומרים דיאלקטריים
  שדה בתוך חומר דאלקטרי

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - מתח, פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית
  כמה עבודה דרושה להזיז מטענים תחת השפעת הכוח החשמלי, מושג הפוטנציאל, מתח, פוטנציאל של מטען נקודתי, עבודה להזזת מטענים בין לוחות, פוטנציאל במוליכים, פוטנציאל של כדור מוליך, הארקה. אנרגיה פוטנציאלית חשמלית של מערכת או עבודה הדרושה לבניית מערכת.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - זרם מתח ותנגדות
  הגדרת הזרם, מהירות הסחיפה, הגדרת ההתנגדות, חישוב התנגדות של נגד, כא"מ ומתח הדקים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - אנרגיה והספק במעגל החשמלי
  עבודה וחום בנגד ובסוללה , הספק של סוללה והספק של נגד. הקשר בין עבודה להספק ויחידת הקלוריה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - חיבור נגדים וחוקי קירכהוף
  חיבור נגדים בטור ובמקביל. חוקי קירכהוף, משוואת מתחים ומשוואת זרמים, מציאת מתח בין נקודות במעגל.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - מכשירי מדידה
  הסבר על הגלוונומטר ושיטת גשר ווינסטון

  מחיר: ₪9
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - קבלים
  מהו קבל,איך מחשבים קיבול,חיבור קבלים בטור ובמקביל, מעגלים עם קבלים, טעינה ופריקה של קבל.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - השדה המגנטי
  מהו השדה המגנטי, שדה של אלקטרון באטום, קווי שדה מגנטי. חישוב שדה של תיל אינסופי , שדה של טבעת ושל סליל. השדה מגנטי של כדור הארץ

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - חוק אמפר
  הסבר על חוק אמפר, חישוב שדה של תיל אינסופי, חישוב שדה של גליל מלא ומעטפת גלילית עבה.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - הכוח המגנטי (חוק לורנץ)
  הכוח המגנטי על מטען בודד, כלל יד ימין, תנועת מטען בשדה מגנטי, תנועה בורגית, הכוח על תיל נושא זרם, כוח בין שני תיילים נושאי זרם,הציקלוטרון, בורר מהירויות, ספקטוגרף מסות

  מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - חוק פארדיי
  כאמ במוט, אנרגיה והספק במעגל עם כאמ, חוק פארדיי ולנץ, גנרטור ושנאיי אידיאלי.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - גלים

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - אופטיקה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - האטום- התפתחות הסטורית ומודל האטום של בוהר
  מודל עוגת הצימוקים, המודל הפלנטרי של האטום, ניסויי רתרפורד, מודל האטום של בוהר, דיאגרמת רמות אנרגיה באטון, עירור אטום, יינון אטום

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - האפקט הפוטואלקטרי
  עקירת אלקטרונים ממתכת, אנרגיית פוטון, פונקציית עבודה של מתכת

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - גרעין האטום, אנרגיית הגרעין ורדיואקטיביות
  מבנה הגרעין, אנרגיית קשר של הגרעין, יציבות גרעינים, רדיואקטיביות, זמן מחצית חיים, תגובות גרעיניות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - מעגלי זרם חילופין
  הסברעל מעגלי זרם ומתח חילופין , פאזורים ופתרון מעגלים באמצעות פאזורים. מעגלי RLC עם מקור

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק