המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי
  מעבר על קואורדינטות, אלמנטים דיפרנציאלים, אינטגרלים (כפולים ומשולשים), צפיפות ועוד...

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - וקטורים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קינמטיקה
  קינמטיקה היא תאור של תנועה במרחב בעזרת מיקום מהירות ותאוצה כפונקציה של זמן ומשוואות מסלול. בפרק נעסוק בתנועה בקו ישר, במישור ובתלת מימד, סוגי זריקות , תאוצה נורמלית משיקית ורדיוס עקמומיות.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - תנועה יחסית
  טרנספורמציית גליליי למעבר בין מערכות ייחוס. איך מעבירים מיקום מהירות ותאוצה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - דינמיקה
  חוקי ניוטון, ניתוח תנועה של גוף יחיד או מערכת גופים בעזרת כוחות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - תנועה מעגלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קואורדינטות פולריות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - כוחות מדומים (נקרא גם עקרון דלאמבר או מערכות ייחוס)
  מהם כוחות מדומים מתי משתמשים הם ואיך? כוחות מדומים עבור צופה בקו ישר ומערכת מסתובבת (הצנטריפוגלי וקוריאוליס)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - כוח גרר וכוח ציפה (עילוי)
  כוח חיכוך עם אוויר או נוזל התלוי במהירות. פתרונות עם משוואות דיפרנציאליות. כוח ציפה בנוזל (כוח אריכמדס)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - עבודה ואנרגיה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מתקף ותנע
  מהם תנע ומתקף? איך עובדים עם תנע ומתקף? וחוק שימור התנע

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מסה משתנה
  הסבר על שאלות במסה משתנה, פיתוח והסבר על הנוסחה המרכזית לפתרון בשאלות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מרכז מסה
  חישובים למציאת נקודת מרכז המסה.
  תנועת מרכז המסה והשימוש בה לפתרון שאלות.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - בעיית שני הגופים (מסות מצומדות) חלק א

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מומנט התמד
  הסבר וחישובים של מומנטי התמד.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מומנט כוח
  מהו מומנט כוח ומשוואת מומנטים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - תנע זוויתי
  הסבר על המושג הלא ברור , תנע זוויתי.
  (עדיין ללא תנע זוויתי של גוף קשיח)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - גוף קשיח
  תנועת גוף קשיח לפי חוקי שימור ולפי כוחות ומומנטים. תנע זוויתי של גוף קשיח אנרגיה סיבובית, גלגול ללא החלקה והחלקה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - תנועה הרמונית
  הסברים על תנועה הרמונית פשוטה מרוסנת ומאולצת. טכניקות גישה לשאלות. תנועה הרמונית של גוף קשיח ומסות מצומדות.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - כבידה וכוח מרכזי
  הסבר על כוח מרכזי וכבידה, חוקי השימור בכבידה, חוקי קפלר, זמני מחזור, פיתוח משוואות מסלול ותרגילים.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - מסות מצומדות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - יחסות פרטית
  טרנספורמציית לורנץ למקום והמהירות. אנרגיה ותנע יחסותיים. התנגשויות. פיזורים. אפקט דופלר וקומפטון.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - תרגילים ברמת מבחן
  מקבץ שאלות מנושאים שונים ברמת מבחן

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - הידרו-סטטיקה והידרו-דינמיקה
  תיאור תנועת הנוזל

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - טמפרטורה התפשטות תרמית וחוק הגז האידיאלי
  התיאוריה האטומית של החומר, טמפרטורה ומד טמפרטורה, התפשטות תרמית, חוק האפס של התרמודינמיקה, לחץ, חוקי הגז וגז אידיאלי

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - התיאוריה הקינטית של הגזים
  חוקי הגז האידאיאלי מחישובים מיקרוסקופים, הקשר בין טמפרטורה לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולה, התפלגות מקסוול בולצמן למהירוית, מהלך חופשי ממוצע ,דיפוזיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - חום והחוק הראשון של התרמודינמיקה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - החוק השני של התרמודינמיקה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק