המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי
  קוארדינטות גליליות וכדוריות (כולל אינטגרלים), צפיפות מטען ומעבר בין צפיפויות, חזרה על וקטורים, מכפלות בוקטורים וזהויות וקטוריות, הסבר מפורט על גרדיאנט, דיברגנט, רוטור והלאפלאסיאן.

  מחיר: ₪50
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חוק קולון
  הסבר על חוק קולון ותרגילים

  מחיר: ₪10
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חוק גאוס
  הסבר על חוק גאוס, באילו מקרים ניתן להשתמש בו , ומהו האינטגרל המשטחי.

  מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לחץ אלקטרוסטטי
  חישובי לחץ שנובעים כתוצאה מהכוח החשמלי

  מחיר: ₪5
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - פוטנציאל
  משמעות הפטנציאל, פוטנציאל במוליכים והארקה, שיטות לחישוב פוטנציאל, אנרגיה פוטציאלית ועבודה להזזת מטען.

  מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - דיפול חשמלי

  מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מציאת התפלגות מטען
  איך מוצאים התפלגות מטען במרחב כאשר נתון שדה או פוטנציאל. חוק גאוס הדיפראנציאלי, קפיצה בשדה, משוואת לפלס ופואסון.

  מחיר: ₪11
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - אנרגיה הדרושה לבניית מערכת
  מציאת האנרגיה הדרושה לבניית מערכת באמצעות שלוש נוסחאות. הסבר על צפיפות האנרגיה של השדה.

  מחיר: ₪11
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מטעני דמות
  הסבר ותרגילים על שיטת מטעני דמות למציאת פוטנציאל ושדה במרחב עם מוליכים. מציאת התפלגות מטען על שפת המוליך והאנרגיה של המערכת

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חומרים דיאלקטריים
  הסבר על מבנה החומר הדיאלקטרי, מציאת השדה בתוך ומחוץ לחומר. וקטור ההעתקה ופולריזציה.

  מחיר: ₪16
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - נגדים במעגל-מעגלים עם זרם ישר
  הגדרת הזרם, חוק אוהם, חיבור נגדים בטור ובמקביל, חוקי קירכהוף.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - קבלים
  הסבר על קבלים, שיטות לחישוב קיבול, חיבור קבלים, אנרגיה של קבל, כוח על חומר דיאלקטרי בקבל.

  מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - נגדים זרם וצפיפות זרם
  חישובי התנגדות, צפיפות זרם, שדה חשמלי בנגד, צפיפות זרם קווית.

  מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - שדות של מטענים נעים
  בפרק נחשב את השדה של מטען שנע במהירות קבועה באמצעות הנחות היחסות הפרטית. נמצא את השדה של מטען שמתחיל תנועה ומפסיק תנועה בפתאומיות, נחשב את הכוח על מטען שבתנועה ונראה כי השדה המגנטי נובע משילוב של עקרונות היחסות עם התורה האלקטרומגנטית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - חוק לורנץ וכוח על תייל נושא זרם
  הסבר על חוק לורנץ, תנועה בשדה מגנטי, רדיוס מעגל, תנועת בורג, כוח על תיל נושא זרם וכוח בין שני תיילים.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - חוק ביו סבר
  הסבר על הנוסחה וחישוב שדה של תיל סופי, טבעת ודיסקה.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - חוק אמפר
  הסבר על החוק וחישוב שדות של תיל, גליל, מישור, סליל וטורואיד אינסופיים.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - טרנספורמציה יחסותית (לורנץ) לשדות החשמלי והמגנטי
  נכיר את הנוסחאות של טרנספורמציית לורנץ היחסותית לשדה החשמלי והשדה המגנטי כאשר עוברים בין מערכות יחוס אינרציאליות שונות (צופים שונים).

  מחיר: ₪9
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מציאת צפיפות זרם משדה מגנטי נתון
  חוק אמפר הדיפרנציאלי

  מחיר: ₪10
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - חוק פאראדיי
  הסבר על חוק פאראדיי וחוק לנץ, כאמ וזרם מושרים.

  מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - אפקט הול

  מחיר: ₪9
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - טרנספורמציה יחסותית של השדות עם נוסחאות מלאות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - שדות משתנים בזמן
  מציאת שדה חשמלי הנוצר משדה מגנטי משתנה בזמן ומציאת שדה מגנטי הנוצר משדה חשמלי המשתנה בזמן- זרם ההעתקה

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - מומנט דיפול מגנטי
  מהו מומנט דיפול מגנטי, חישוב מומנט דיפול עבור מערכת, שדה של דיפול מגנטי, מומנט כוח הפועל על מומנט דיפול, אנרגיה של דיפול מגנטי.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - השראות
  השראות עצמית והשראות הדדית, שימוש בהשראות והקשר לחוק פאראדיי.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - משוואות מקסוואל
  משוואות מקסוואל הדיפרנציאביליות והאינטגרביליות והקשר בניהם והחוקים השונים.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - מעגלים זרם חילופין
  מעגלי זרם חילופין LC ו RLC. תדירות תהודה. פתרון מעגלים באמצעות דיאגרמת פאזורים ועכבה.

  מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - הפוטנציאל הוקטורי
  הסבר כללי על המושג והשימוש בו, משוואת פואסון לפוטנציאל הוקטורי. מציאת פוטנציאל וקטורי מתוך השדה המגנטי. תנאי שפה, פיתוח מולטיפולי והפוטנציאל הוקטורי של דיפול מגנטי.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - חומרים מגנטים
  חומרים פאראמגנטים, דיאמגנטים ופרו מגנטים.מגנטיזציה, וקטור H וזרמים חופשיים, סוספטביליות ופרמביליות של החומר.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - גלים

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - חוק סנל

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - גלים אלקטרומגנטיים
  משוואת הגלים, פתרון משוואת הגלים, וקטור התקדמות הגל , תדירות, יחס דיספרסיה, אורך גל, וקטור פוינטינג, אנרגיה של גל.

  מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - וקטור פויינטינג והאנרגיה האגורה בשדות
  חישוב האנרגיה האגורה בשדות, משמעות הוקטור פויינטינג והקשר בינו לבין האנרגיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - תרגילים ברמת מבחן

  מחיר: ₪40
  הצץ בפרק