חישוב סטטי וחוזק חומרים חלק א
משך הקורס: 16 שעות
ספר קורס קצת על הקורס
הקורס "חישוב סטטי וחוזק חומרים", חלק זה, מיועד להנדסאים בתחום הבניין. קורס זה נלמד בכל מוסדות הלימוד אשר מעניקים תעודת הנדסאי בניין.

הקורס מקנה ידע בביצוע אנליזה וחיזוי של מערכות פיזיקליות כאשר פועלים עליהם כוחות. הקורס "חישוב סטטי וחוזק חומרים" מתחלק לשני חלקים עיקריים:
1.חישוב סטטי – מתעסק בחקר השפעת כוחות על גופים הנמצאים בשיווי משקל. כלומר ללא תנועה. זהו החלק העיקרי של קורס זה. ומהווה בסיס הכרחי לחלק השני.
2.חוזק חומרים – מתעסק בהתנהגות של גופים בהשפעת עומס חיצוני, בהתנגדות הפנימית של הגוף התלויה בחומר ובדפורמציה כתוצאה מהעומס.

הקורס הינו קורס הליבה הראשוני במוסדות הלימוד השונים, הבסיסי ביותר ורלוונטי בתחומי ההנדסה השונים.
הקורס הוא תנאי הכרחי לקבלת בסיס טוב להמשך הלימודים ומקנה ידע פרקטי לעבודה מעשית. דרכו נלמד להסתכל אחרת על אלמנטים מסביבינו ונבין טוב יותר שיקולים הנדסיים.

בחלק זה של הקורס נלמד את הנושאים הבאים:
• סטטיקה
o כוחות
o מומנטים
o מבנים פשוטים – סמכים, יציבות, יתירות, דג"ח, ראקציות
o מבנים מורכבים – פרקים, גלגליות, כבלים
o כוחות פנימיים במבנים
o מסבכים – שיטת הצמתים, שיטת החתכים, מוטות אפס

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

הקורס "חישוב סטטי וחוזק חומרים", חלק זה, מיועד להנדסאים בתחום הבנייןקורס הכנה מצוין עבור מבחן מה"ט ארצי "חישוב סטטי וחוזק חומרים" לחומר המיועד של חלק זה 


3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - כוחות ומומנטים

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מבנים פשוטים וקורות פשוטות

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מבנים מורכבים וקורות גרבר

  זמן: 1:31 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - כוחות פנימיים

  זמן: 5:25 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מסבכים

  זמן: 3:42 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק