מתמטיקה
משך הקורס: 147 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - משוואות מסוגים שונים

  זמן: 8:42 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הפונקציות האלמנטריות

  זמן: 11:04 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - טריגונומטריה במישור
  משולש ישר זוית, זהויות טריגונומטריות, משוואות טריגונומטריות, טריגונומטריה במישור ותרגול מבגרויות.

  זמן: 21:45 שעות   מחיר: ₪109
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  זמן: 18:08 שעות   מחיר: ₪119
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - חשבון דיפרנציאלי פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות,לוגריתמיות וחזקה

  זמן: 16:47 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - 805 - חשבון אינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות,לוגריתמיות וחזקה

  זמן: 6:13 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - אינטגרלים - שיטות אינטגרציה מתקדמות

  זמן: 3:50 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - גיאומטריה אנליטית
  נקודה וישר, המעגל, האליפסה, ההיפרבולה, מקומות גיאומטריים ותרגילי הוכחה.

  זמן: 25:29 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - וקטורים

  זמן: 20:42 שעות   מחיר: ₪101
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מספרים מרוכבים
  הגדרת i, המספר הצמוד, חקירת משוואה ריבועית מורכבת, מישור גאוס והצגה קוטבית של מספר מורכב, מעבר מהצגה אלגברית לקוטבית, פעולות חשבון בהצגה קוטבית, משפט דה מואבר, שורשים של מספרים מרוכבים, משוואת היחידה,תזכורת לסדרות והצגה אלגברית וטריגונומטרית.

  זמן: 7:17 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - פונקציות תמסורת, סרטוטי בודה והתמרות לפלס
  פרק זה עוסק בניתוח פונקציות התמסורת של מעגלים שונים, כיצד לתאר אותם באמצעות סרטוטי בודה וכיצד לנתח מעגלים באמצעות התמרת לפלס

  זמן: 6:52 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק