צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרלים בשיטת הנגזרת כבר בפנים
  • אינטגרלים בשיטת הנגזרת כבר בפנים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
 • אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים
  • תיאוריה
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 1 סעיף 4
  • שאלה 1 סעיף 5
  • שאלה 1 סעיף 6
  • שאלה 1 סעיף 7
  • שאלה 1 סעיף 8
  • שאלה 1 סעיף 9
  • שאלה 1 סעיף 10
  • שאלה 1 סעיף 11
  • שאלה 1 סעיף 12
  • שאלה 1 סעיף 13
  • שאלה 1 סעיף 14
  • שאלה 1 סעיף 15
  • שאלה 1 סעיף 16
  • שאלה 1 סעיף 17
  • שאלה 1 סעיף 18
  • שאלה 1 סעיף 19
  • שאלה 1 סעיף 20
  • שאלה 1 סעיף 21
  • שאלה 1 סעיף 22
  • שאלה 1 סעיף 23
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
 • אינטגרלים בשיטת ההצבה
  • תיאוריה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24