צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • נקודה וישר
  • רקע
  • אמצע קטע בין שתי נקודות
  • שאלה 1
  • מרחק בין שתי נקודות
  • שאלה 2
  • שיפוע בין שתי נקודות
  • משמעות מושג השיפוע
  • שיפועי קטעים המקבילים לצירים
  • y=mx+n משוואת הישר
  • m ו-n המשמעות של
  • נקודה הנמצאת על ישר
  • מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
  • מצב ההדי בין ישרים
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • ישרים המקבילים לצירים
  • הנוסחה למציאת משוואת ישר
  • שאלה 5
  • m=tanx הנוסחה
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב
  • שאלה 7
  • סיכום כללי
  • חלוקת קטע ביחס נתון
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • הצגה כללית של ישר
  • מרחק נקודה מישר
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • מיקום נקודה ביחס לישר
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • מעבר בין הצגות של ישר
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • מרחק בין ישרים מקבילים
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
 • המעגל
  • מהו מעגל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • מעגל המשיק לצירים
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • משיק למעגל
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • סיכום ביניים
  • שאלה 13
  • שאלה 14 א-ג
  • שאלה 14 ד-ו
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שני מעגלים
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
 • האליפסה
  • מהי אליפסה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • סכום הרדיוסים באליפסה
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • נוסחת רדיוסי האליפסה
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
 • הפרבולה
  • מהי פרבולה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • משוואת משיק לפרבולה
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • משוואת המיתר המחבר 2 נקודות השקה
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
 • מקומות גיאומטריים
  • מהו מקום גיאומטרי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • ישומי מקומות גיאומטריים
 • תרגילי הוכחה
  • הסבר כללי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11