צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מושג הפונקציה
  • שיעור 1 - מהי פונקציה
  • שיעור 2 - תחום הגדרה של פונקציה
  • שיעור 3 - תיאור גרפי של פונקציה
  • שיעור 4 - עליה וירידה של פונקציה
  • שיעור 5 - חיוביות ושליליות של פונקציה
  • שיעור 6 - פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית
  • שיעור 7 - פונקציה מפוצלת
 • הפונקציה הלינארית
  • הפונקציה הלינארית - שיעור 1 - הקדמה
  • הפונקציה הלינארית - שיעור 2 - גרף הפונקציה הלינארית
  • הפונקציה הלינארית - שיעור 3 - משמעות הקבועים במשוואת הישר
  • הפונקציה הלינארית - שיעור 4 - נוסחת השיפוע
  • הפונקציה הלינארית - שיעור 5 - מציאת משוואת ישר
  • הפונקציה הלינארית - שיעור 6 - מצב הדדי בין שני ישרים
  • הפונקציה הלינארית - שיעור 7 - הוכחת תכונת השיפוע
 • הפונקציה הריבועית
  • הפונקציה הריבועית - שיעור 1 - הקדמה
  • הפונקציה הריבועית - שיעור 2 - על הקבועים בפונקציה
  • הפונקציה הריבועית - שיעור 3 - חיתוך עם הצירים
  • הפונקציה הריבועית - שיעור 4 - קודקוד הפרבולה
  • הפונקציה הריבועית - שיעור 5 - תכונות הקודוקוד
  • הפונקציה הריבועית - שיעור 6 - הוכחות
 • הפונקציה המעריכית והלוגריתמית
  • שיעור 1 - הפונקציה המעריכית
  • שיעור 2 - הפונקציה הלוגריתמית
  • שיעור 3 - המספר אי
  • תרגיל לדוגמה 1 - הפונקציה המעריכית
  • תרגיל לדוגמה 2 - הפונקציה המעריכית
  • תרגיל לדוגמה 3 - הפונקציה הלוגריתמית
  • תרגיל לדוגמה 4 - הפונקציה הלוגריתמית
 • פונקציות בסיסיות וההזזות (שיקופים) שלהן
  • שיעור 1 - פונקציות בסיסיות
  • שיעור 2 - הזזה של פונקציה מעלה ומטה
  • שיעור 3 - הזזה של פונקציה ימינה ושמאלה
  • שיעור 4 - שיקוף ביחס לציר איקס
  • שיעור 5 - שיקוף ביחס לציר וואי
  • שיעור 6 - שרטוט הערך המוחלט של פונקציה
 • תרגול הפונקציה הלינארית
  • שיעור 1 ושאלה 1
  • שיעור 2 ושאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שיעור 13 ושאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
 • תרגול הפונקציה הריבועית
  • שיעור 1 ושאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שיעור 32 ושאלה 32
  • שיעור 33
  • שיעור 34
  • שיעור 35 ושאלה 35
  • שיעור 36 ושאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שיעור 41 ושאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • שאלה 52
  • שאלה 53