צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • וקטורים גיאומטריים
  • מהו וקטור
  • העתקת וקטורים
  • שאלה 1
  • גופים שונים במרחב
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • כפל וקטור בסקלר
  • שאלה 4
  • חיבור וחיסור וקטורים
  • המשך חיבור וחיסור וקטורים
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • וקטורים מקבילים ושווים - א
  • שאלה 13
  • וקטורים מקבילים ושווים - ב
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • מהו מישור
  • וקטורים הפורשים מישור
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • וקטורים מקבילים ושווים - ג
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • יחידות ההצגה
  • שאלה 20 א
  • שאלה 20 ב
  • שאלה 21 א-ב
  • שאלה 21 ג
  • המכפלה הסקלרית
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • חישוב גודל של וקטור
  • כפל וקטורים
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • מכפלה סקלרית-קשר למשפט הקוסינוסים
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30 א
  • שאלה 30 ב-ג
  • שאלה 31 - דרך א
  • שאלה 31 - דרך ב
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37 א
  • שאלה 37 ב
  • שאלה 37 ג
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
 • וקטורים אלגברים
  • מהו וקטור אלגברי
  • שאלה 1
  • מערכת צירים תלת מימדית
  • שאלה 2
  • מערכת צירים תלת מימדית - המשך
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • חישוב וקטור שמוצאו לא בראשית - א
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • חישוב וקטור שמוצאו לא בראשית - ב
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • וקטורים מקבילים וישרים
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • הצגה פרמטרית של ישר
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • מצב הדדי בין ישרים
  • זיהוי מצב הדדי בין ישרים
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • הצגה פרמטרית של מישור
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • משוואת מישור
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • מעבר מהצגה פרמטרית למשוואת מישור
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • מעבר למשוואת מישור-מכפלה וקטורית 1
  • מעבר למשוואת מישור-מכפלה וקטורית 2
  • מעבר למשוואת מישור-מכפלה וקטורית 3
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • מישורים מיוחדים
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • שאלה 58
  • שאלה 59
  • מצב הדדי בין מישורים
  • שאלה 60
  • שאלה 61
  • שאלה 62
  • שאלה 63
  • שאלה 64
  • שאלה 65
  • שאלה 66
  • שאלה 67
  • שאלה 68
  • שאלה 69
  • שאלה 70
  • זוויות
  • שאלה 71
  • שאלה 72
  • שאלה 73
  • שאלה 74
  • שאלה 75
  • מרחקים
  • שאלה 76
  • שאלה 77
  • שאלה 78
  • שאלה 79
  • שאלה 80
  • שאלה 81
  • שאלה 82
  • שאלה 83
  • שאלה 84
  • שאלה 85
  • שאלה 86
  • שאלה 87
  • שאלה 88
  • שאלה 89
  • שאלה 90
  • שאלה 91
  • שאלה 92
  • שאלה 93
  • שאלה 94
  • מרחקים - סיכום
  • שאלה 95
  • שאלה 96 - דרך א
  • שאלה 96 - דרך ב
  • שאלה 97
  • שאלה 98 - דרך א
  • שאלה 98 - דרך ב
  • שאלה 99
  • שאלה 100
  • שאלה 101
  • שאלה 102
  • שאלה 103 - דרך א
  • שאלה 103 - דרך ב
  • מצב הדדי בין ישר למישור חלק א
  • מצב הדדי בין ישר למישור חלק ב
  • מצב הדדי בין ישר למישור חלק ג