צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • נגזרות ומשיקים
  • מהי פונקציה
  • שיפוע של פונקציה
  • הגדרת הנגזרת
  • שאלה 1 - כלל גזירה מס' 1
  • שאלה 2 - כלל גזירה מס' 2
  • שאלה 3 - כלל גזירה מס' 3
  • שאלה 4 - כלל גזירה מס' 4
  • שאלה 5 - כלל גזירה מס' 5
  • שאלה 6 - כלל גזירה מס' 6
  • שאלה 7 - כלל גזירה מס' 7
  • שאלה 8 - כלל גזירה מס' 8
  • שאלה 9 - כלל גזירה מס' 9
  • שאלה 10
  • שימוש הנגזרת
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13 - שיפוע המשיק לפונקציה
  • שאלה 14 - משוואת המשיק לפונקציה
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלות 23-24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
 • חקירת פולינום
  • מהן נקודות קיצון
  • שאלה 1 - מציאת נקודות קיצון
  • שאלה 2 - תחומי עלייה וירידה
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9 - חקירת פונקציה
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
 • חקירת פונקציות מנה ופונקציות שורש
  • שאלה 1 - תחום הגדרה של פונ' מנה
  • שאלה 2 - תחום הגדרה של פונ' שורש
  • שאלה 3
  • מהן אסימפטוטות
  • דיון באינסוף
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • המשך שאלה 25
  • המשך שאלה 25-2
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • המשך שאלה 30
 • חקירת פונקציה עם פרמטר
  • שאלות 1-3 - סיווג נקודות קיצון
  • שאלה 4
  • המשך שאלה 4
 • חשבון אינטגרלי
  • מהו אינטגרל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 - מציאת פונקציה קדומה
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • שאלה 58
  • שאלה 59
  • שאלה 60
  • שאלה 61
  • שאלה 62
  • שאלה 63
  • שאלה 64