צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פונקציות טריגונומטריות
  • טריגונומטריה - תזכורת
  • הפונקציות הטריגונומטריות
  • נגזרות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • משיק לפונקציה טריגו'
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12 א
  • שאלה 12 ב-ג
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • אסימפטוטות
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • המשך שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • המשך שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
 • פונקציות מעריכיות
  • מהי הפונקציה המעריכית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • משיק לפונקציה המעריכית
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • אסימפטוטות
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • המשך שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
 • פונקציות לוגריתמיות
  • הפונקציה הלוגריתמית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • משיק לפונקציה הלוגריתמית
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • המשך שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
 • פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5