צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משולש ישר זווית
  • הגדרת 4 הפונקציות הטריגונומטריות
  • שאלה 1
  • המשך שאלה 1
  • טיפים לטריגונומטריה - א
  • טיפים לטריגונומטריה - ב
  • טיפים לטריגונומטריה - ג
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
 • זהויות טריגונומטריות
  • זהויות היסוד - חלק א
  • זהויות היסוד - חלק ב
  • זהויות היסוד - חלק ג
  • שאלה 1
  • המשך שאלה 1
  • זהויות של סכום והפרש זויות
  • שאלה 2
  • זהויות של זווית כפולה
  • שאלה 3
  • המשך שאלה 3
  • זהויות של סכום והפרש פונקציות
  • ערכי הפונקציות הטריגונומטריות לזוויות שונות
  • הסבר על זווית ראי
  • תרגול זוויות ראי
  • שימוש במעגל הטריגונומטרי
  • סיכום הזהויות הנובעות מהמעגל הטריגונומטרי
  • חישוב ללא מחשבון של פונקציה טריגונומטרית
  • שאלה 4
  • המעגל הטריגונומטרי - זוויות על הצירים
  • שאלה 5
 • משוואות טריגונומטריות
  • שאלה 1 א
  • פתרון משוואות בתחום נתון
  • רדיאנים
  • שאלה 1 א, ז רדיאנים
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 1 ד
  • שאלה 1 ה
  • שאלה 1 ו
  • שאלה 1 ז
  • שאלה 1 ח
  • שאלה 1 ט-יא
  • שאלה 2 א-ג
  • שאלה 2 ד-ה
  • שאלה 2 ו
  • שאלה 3 א-ג
  • שאלה 3 ד
  • שאלה 3 ה-ו
  • שאלה 3 ז
  • שאלה 3 ח
  • שאלה 3 ט-י
  • סיכום פתרונות כלליים
  • שאלה 4
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב-ג
  • שאלה 5 ד
  • שאלה 5 ה
  • שאלה 5 ו
  • שאלה 5 ז
  • שאלה 5 ח-י
  • שאלה 5 יא
  • שאלה 5 יב
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב-ז
  • שאלה 6 ח
  • שאלה 7 א-ב
  • שאלה 7 ג
  • שאלה 7 ד
  • חלוקה בקוסינוס
  • שאלה 8
  • שאלה 9 א
  • שאלה 9 ב-ד
  • שאלה 9 ה
  • שאלה 9 ו-ח
  • שאלה 10 א
  • שאלה 10 א פתרון ברדיאנים
  • שאלה 10 ב
 • טריגונומטריה במישור
  • משפט הסינוסים
  • שאלה 1 א, ב
  • שאלה 1 ג, ד
  • שאלה 1 ה
  • משפט הקוסינוסים
  • שאלה 2
  • מתי משתמשים בכל משפט
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שימוש פעמיים במשפט הקוסינוסים
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • 3 נוסחאות לשטח משולש
  • שאלה 25
  • נוסחת שטח מרובע
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • שאלה 58
  • שאלה 59
  • שאלה 60
  • שאלה 61
  • שאלה 62