צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • i הגדרת
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • המספר הצמוד
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15 א
  • שאלה 15 ב
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • חקירת משוואה ריבועית מרוכבת
  • שאלה 19
  • מישור גאוס והצגה קוטבית של מספר מרוכב
  • שאלה 20
  • מעבר מהצגה אלגברית לקוטבית
  • שאלה 21
  • פעולות חשבון בהצגה קוטבית
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • משפט דה-מואבר
  • שאלה 32
  • שורשים של מספרים מרוכבים ומשפט דה-מואבר
  • שאלה 33
  • משוואת היחידה
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • תזכורת - סדרות
  • שאלה 38
  • שאלה 39 א
  • שאלה 39 ב
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43 - הצגה אלגברית
  • שאלה 43 - הצגה טריגונומטרית
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49 - הצגה אלגברית
  • שאלה 49 - הצגה טריגונומטרית
  • שאלה 50