צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משוואה ממעלה ראשונה
  • שיעור 1 - מושג המשוואה
  • שיעור 2 - המשוואה הלינארית וכיצד פותרים אותה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
 • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה
  • שיעור 1 - הסבר על שיטת ההצבה ופתרון שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • משוואה ממעלה שנייה
  • המשוואה הריבועית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • הוכחת הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית
 • טרינום
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • משוואות עם מכנה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • משוואות מעריכיות
  • שיעור 1 - חוקי חזקות
  • שיעור 2 - משוואות מעריכיות
  • שיעור 3 - משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • משוואות לוגריתמיות
  • שיעור 1 - הגדרת הלוגריתמים
  • שיעור 2 - כלל 1 עד 5
  • שיעור 3 - כלל 6
  • שיעור 4 - כלל 7
  • שיעור 5 - לנים
  • שיעור 6 - משוואות לוג' מסוג 1
  • שיעור 7 - משוואות לוג' מסוג 2
  • שיעור 8 - משוואות לוג' מסוג 3
  • שיעור 9 - משוואות לוג' מסוג 4
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • משוואות עם שורשים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13