צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פונקציות תמסורת
  • הקדמה כללית למסננים
  • פונקציות תמסורת
  • מסנן מעביר נמוכים LPF
  • מסנן מעביר גבוהים HPF
  • מסנן מעביר פס BPF
  • מסנן חוסם פס BSF
  • שאלה 1 סעיפים א-ג
  • שאלה 1 סעיפים ד-ו
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיפים ב-ג
 • סרטוטי בודה
  • מהו דציבל
  • ערכים מיוחדים של דציבלים
  • דציבל כיחידת הספק
  • הקדמה כללית לסרטוטי בודה
  • דיאגרמת בודה של אמפליטודה
  • דיאגרמת בודה של פאזה
  • הבחנה על דיאגרמת הפאזה
  • שאלה 1 - חישובים כלליים
  • שאלה 2 - חישובים כלליים
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיפים א-ב
  • שאלה 5 סעיפים ג-ד
  • שאלה 6
  • שאלה 7