צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הקדמה, חוק ראשון ושלישי
  • 1.1 דינמיקה והכוחות הבסיסיים
  • 1.2 שקול הכוחות
  • 1.3 תרשים כוחות
  • 1.4 דוגמה 1
  • 1.5 דוגמה 2
  • 1.6 חשיבות של שקול הכוחות
  • 1.7 יחידות של כוח
  • 1.8 סיכום
  • 1.9 דוגמה 3
  • 1.10 החוק הראשון של ניוטון
  • 1.11 דוגמה 4
  • 1.12 כוח הכובד
  • 1.13 הכוח הנורמאלי
  • 1.14 כוח המתיחות בחוט
  • 1.15 דוגמה 5
  • 1.16 דוגמה 6
  • 1.17 דוגמה 7
  • 1.18 חוק שלישי של ניוטון
  • 1.19 דוגמה 8
  • 1.20 דוגמה 9
  • 1.21 דוגמה 10
  • 1.22 דוגמה 11
  • 1.23 דוגמה 12
  • 1.24 סיכום
  • 2.1 חיכוך הקדמה
  • 2.2 החיכוך הסטטי
  • 2.3 דוגמה -גוף על שולחן
  • 2.4 דוגמה- כוח מלמעלה
  • 2.5 דוגמה- כוח תלוי בזמן
  • 2.6 דוגמה- כוח בזווית
  • 2.7 החיכוך הקינטי
  • 2.8 דוגמה- דני מושך במקביל לקרקע
  • 2.9 דוגמה- ירון מושך בזווית
  • 2.10 הערות לנושא החיכוך
  • 2.11 תרגיל- כוח בכמה כיוונים
  • 2.12 תרגיל- מסה על מסה קשורה לקיר
  • 2.13 תרגיל- מסה על מסה קשורה לקיר בזווית
  • 3.1 המישור המשופע
  • 2.14 הסבר על גלגלות
  • 2.15 תרגיל - שתי משקולות תלויות על שולחן
  • 2.16 תרגיל - יחס מסות
  • 3.2 תרגיל- מסה בשיפוע
  • 3.3 תרגיל- מסה בשיפוע ומסה באוויר
  • 3.4 תרגיל- זווית החלקה והסבר חשוב על עבודה עם פרמטרים!
  • 3.5 תרגיל- שתי מסות שני שיפועים
  • 3.6 תרגיל- שתי מסות שני שיפועים וחיכוך
 • תרגילים נוספים לחוק ראשון ושלישי
  • 3.7 תרגיל- מסה מוצמדת לקיר
  • 3.8 תרגיל- קופסה עם כוח לא ידוע
  • 3.9 תרגיל- מערכת גלגלות
  • 3.10 תרגיל- מסה על שולחן מסה תלויה טבעת וקיר
  • 3.11 תרגיל - מקדם חיכוך מינימאלי וכוחות על השולחן
  • 3.12 – תרגיל-נער מושך בחוטים
  • 3.13 תרגיל-נער מושך בחוטים שוב
  • 3.14 תרגיל-נער מושך בעגלה הקשורה למשקולת
 • הכוח האלסטי- קפיץ
  • 1.1 הכוח שמפעיל קפיץ וחוק הוק
  • 1.2 דוגמה 1
  • 1.3 דוגמה 2
  • 1.4 חוק הוק- נוסחה יותר כללית
  • 1.5 דוגמה 3
  • 1.6 דוגמה- שיטה למדידת קבוע קפיץ
  • 1.7 דוגמה -מסה קשורה לחוט שמחובר לקפיץ אופקי
  • 1.8 תרגיל-קפיץ בשיפוע
  • 1.9 תרגיל- מסה מחוברת לקפיץ דרך גלגלת בתקרה
  • 1.10 תרגיל-שתי מסות משני צידי השולחן וקפיץ באמצע
  • 1.11 תרגיל-שתי מסות משני צידי השולחן וקפיץ באמצע בתאוצה
  • 1.12 הסבר- הזזה לשיווי משקל והתעלמות מכוחות קבועים
  • 1.13 תרגיל-מסה תלויה ומתיחה
  • 1.14 תרגיל-מסות תלויות מהתקרה עם קפיץ בתאוצה
  • 1.15 תרגיל- קפיץ במכונית נוסעת
  • 2.1 חיבור קפיצים במקביל
  • 2.2 תרגיל-מסה עם שלושה קפיצים
  • 3.1 חיבור קפיצים בטור
  • 3.2 הוכחה לחיבור קפיצים בטור
  • 3.3 תרגיל- שלושה קפיצים שוב