צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 0.פונקציות טריגונומטריות
  • 0.1 דברי פתיחה
  • הערה לגבי דף נוסחאות
  • 0.2 חוקי חזקות
  • 0.3 פונקציות סינוס קוסינוס וטנגנס
  • 0.4 דוגמה 1 -חישוב אלפא
  • 0.5 דוגמה 2 - משולשים שמסורטטים אחרת
  • 0.6 מציאת ניצב באמצעות היתר וזווית
  • 0.7 דוגמה 3- מציאת ניצבים
  • 0.8 משפט פיתגורס
 • 1.משוואת הקו הישר
  • משוואת הקו הישר 1
  • איפה זה מופיע 1.2
  • 1.3 משוואת הישר משתי נקודות
  • 1.4 תרגיל, משוואת הישר משתי נקודות
  • 1.5 שיפוע אפס
  • 1.6 הזווית של השיפוע
 • 2.הפרבולה
  • 2 הפרבולה
  • 2.1 נקודות חיתוך עם הצירים
  • 2.2 נקודת חיתוך אחת או אפס
  • 2.3 קודקוד הפרבולה
  • תרגיל, פרבולה 2.4