צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הגדרות סימונים והצגות
  • 1.1 וקטור מול סקלר
  • 1.2 מהו וקטור
  • 1.3 אין משמעות לאיפה הוקטור מתחיל
  • 1.4 סימונים
  • 1.5 הצגה פולרית - הצגה לפי גודל וכיוון
  • 1.6 דוגמה -הצגה פולרית
  • 1.7 הצגה קרטזית- הצגה לפי רכיבים
  • 1.8 דוגמה- הצגה קרטזית
  • 1.9 מעבר מהצגה פולרית לקרטזית
  • 1.10 דוגמה- מעבר מפולרי לקרטזי
  • 1.11 דרך שניה לפירוק לרכיבים
  • 1.12 דוגמה - דרך שניה
  • 1.13 תרגיל- פירוק לרכיבים
  • 1.14 מעבר מקרטזי לפולרי
  • 1.15 דוגמה 2- מקרטזי לפולרי
  • 1.16 דוגמה- מקרטזי לפולרי
  • 1.17 סיכום חלק ראשון
 • פעולות בין וקטורים
  • 2.1 חיבור וקטורים לפי סימונים
  • 2.2 דוגמה- חיבור וקטורים לפי סימונים
  • 2.3 חיבור וקטורים בצורה אלגברית
  • 2.4 חיבור אלגברי מהצגה פולרית
  • 2.5 דוגמה 1
  • 2.6 דוגמה 2
  • 2.7 וקטור נגדי
  • 2.8 חיסור וקטורים לפי סימונים
  • 2.9 דוגמה - חיסור לפי סימונים
  • 2.10 חיסור וקטורים בצורה אלגברית
  • 2.11 חיסור מהצגה פולרית
  • 2.12 כפל וקטור בסקלר
  • 2.13 דוגמה 1
  • 2.14 דוגמה 2
  • 2.15 דוגמה 3
  • 2.16 חלוקה בסקלר
  • 2.17 סיכום חלק שני
 • מכפלה סקלרית
  • 3.1 נוסחאות
  • 3.2 תכונות של המכפלה הסקלרית
  • 3.3 דוגמה 1
  • 3.4 דוגמה 2
  • 3.5 דוגמה 3
  • 3.6 דוגמה 4
  • 3.7 דוגמה 5
  • 3.8 דוגמה 6
  • 3.9 מציאת זווית באמצעות המכפלה הסקלרית
  • 3.10 דוגמה 7
  • 3.11 משמעות המכפלה הסקלרית
  • 3.12 סיכום
 • וקטור יחידה
  • 4.1 וקטור יחידה הסבר
  • 4.2 דוגמה וקטור יחידה
  • 4.3 וקטורי היחידה x ו y
 • מכפלה וקטורית בדו-מימד
  • 5.1 מכפלה וקטורית הסבר
  • 5.2 דוגמה- מכפלה וקטורית
  • 5.3 תכונות של מכפלה וקטורית
 • וקטור בשלושה מימדים
  • 6.1 הצגות הוקטור
  • 6.2 מעבר מקרטזי לקוטבי-מציאת הגודל והזוויות
  • 6.3 מעבר מקוטבי לקרטזי- פירוק לרכיבים
 • מכפלה וקטורית בשלושה מימדים
  • מכפלה וקטורית באמצעות דטרמיננטה
  • מכפלה וקטורית באמצעות גודל וכיוןן(כלל יד ימין)
  • בחירת כיוון ציר ה z
  • תרגיל- מכפלה וקטורית
 • חיבור וחיסור וקטורים בשיטת המקבילית
  • 8.1 חיבור וקטורים- שיטת המקבילית
  • 8.2 תרגיל בחיבור באמצעות מקבילית
  • 8.3 חיסור וקטורים - שיטת המקבילית
  • 8.4 תרגיל -חיסור באמצעות מקבילית
  • בקרוב
  • תרגיל-מציאת אורך של שקול
  • תרגיל-מציאת זווית בין שני וקטורים
 • תרגילים נוספים
  • בקרוב