צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מעברים בין יחידות
  • 2.1-מעבר בין יחידות- תקציר
  • 2.2-שיטת עבודה עם יחידות
  • 2.3-מעברים של יחידות בסיסיות
  • 2.4-מעברים של יחידות שאינן בסיסיות
  • 2.5-דוגמה 1
  • 2.6-דוגמה 2
  • 2.7-מעבר יחידות בחזקות
  • 2.8-תרגיל- סנטי מטר בשלישית
  • 2.9-ליטר
  • 2.10-ליטר-דוגמה
  • 2.11-קוב
  • 2.12-שנת אור
  • 2.13-סיכום מעבר בין יחידות
 • יחידות פיזיקאליות
  • 1.1-יחידות פיזיקאליות-תקציר הנושא
  • 1.3-היחידות הבסיסיות
  • 1.4-אורך זמן ומסה
  • 1.5-צורת כתיבה
  • 1.6-פעולות בין יחידות
  • 1.7-תרגיל
  • 1.8-חזקות ושדים אחרים
  • 1.9-יחידות שאינן בסיסיות
  • 1.10-יחידות פזיקליות- סיכום נושא
 • צפיפות
  • 0-3 צפיפות
  • 0-3.1 תרגיל- דיסקה עם חור
 • צורת כתיבה ורמת דיוק
  • 0.1 צורת כתיבה מדעית
  • 0.2 רמת דיוק בעקבות הזנחה
  • 0.3 דוגמה לדיוק בעקבות הזנחה
  • 0.4 רמת דיוק בחיבור וחיסור
 • הערכת סדרי גודל
  • 3.1 הערכת סדרי גודל
  • 3.2 איך מבצעים את ההערכה
  • 3.3 תרגיל נשימות
 • תרגילים
  • תרגיל, מסע של האור
  • תרגיל, צפיפות אטום המימן
  • תרגיל, שלג על הירח
  • תרגיל, אטומים בגרגיר חול
  • תרגיל, כדורי פינגפונג בחדר