צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • נפילה חופשית
  • 1.1 תאוצת הכובד
  • 1.2 נפילה חופשית, תאור ונוסחאות
  • 1.3 דוגמה 1 -כדור ברזל קטן
  • 1.4 דוגמה 2- תפוח עץ
  • 1.5 דוגמה 3- חסידה מביאה חבילה
 • זריקה אנכית
  • 2.1 זריקה אנכית
  • 2.2 דוגמה 1- דנה גרה מעל צחי
  • 2.3 זריקה כלפי מעלה
  • 2.4 דוגמה 2 -דני זורק כדור מחלון גבוה
  • 2.5 שיא גובה
  • 2.6 דוגמה 3-רועי קופץ לבריכה
  • 2.7 תכונות של זריקה אנכית
  • 2.8 סיכום
 • תרגילים
  • 3.2 תרגיל- אבן נזרקת מגג בניין
  • 3.3 תרגיל- חלק ניתק מטיל
  • 3.4 תרגיל- כדור נזרק מלמעלה וגוף נזרק מלמטה
  • 3.1 תרגיל- גוף נזרק אנכית מגג בניין
  • 3.5 תרגיל כדור מלמעלה וכדור מלמטה מתעכב
  • 3.6 תרגיל- כדור פורח
  • 3.7 תרגיל- אבן אחרי אבן
  • תרגיל-אדם משחרר כדור מתוך מעלית**
  • תרגיל-ילד זורק כדור בקפיצה**