צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • העבודה שמבצע כוח
  • 1.1 הגדרת העבודה
  • 1.2 דוגמה 1
  • 1.3 היחידות של עבודה
  • 1.4 עבודה-תכונות
  • 1.5 דוגמה 2
  • 1.6 דוגמה 3
  • 1.7 דוגמה 4
  • 1.8 דרך שניה לחישוב עבודה
  • 1.9 דוגמה 5
  • 1.10 עבודה כשטח מתחת לגרף הכוח
  • 1.11 דוגמה- כוח כתלות במיקום
 • אנרגיה קינטית והקשר לעבודה
  • 2.1 אנרגיה קינטית
  • 2.2 אנרגיה קינטית-הוכחה בשני מימדים
  • 2.3 דוגמה מספרית
  • 2.4 עוד דוגמה מספרית
  • 2.5 אנרגיה קינטית המשך- כמה כוחות
  • 2.6 דוגמה- כוח מושך קרונית בזווית
  • 2.7 דוגמה- המשך לדוגמה 4
  • 2.8 דוגמה- כוח מושך גוף ישר למעלה
 • אנרגיה פוטנציאלית-כובדית
  • 3.1 אנרגיה פוטנציאלית כובדית
  • 3.2 אנרגיה פוטנציאלית כובדית ועבודה של כוח הכובד
  • 3.3 העבודה של כוח הכובד לא תלויה במסלול
  • 3.4 דוגמה- רכבת הרים
  • 3.5 דוגמה- עגלה עולה על גבעה
  • 3.6 קביעת מישור ייחוס
  • 3.7 סיכום אנרגיה פוטנציאלית כובדית
 • אנרגיה כללית ומשפט עבודה אנרגיה
  • 4.1 כוחות משמרים
  • 4.2 אנרגיה מכאנית כללית ומשפט עבודה אנרגיה
  • 4.3 חוק שימור האנרגיה המכאנית
  • 4.4 איך ניגשים לשאלות
  • 4.5 דוגמה- כוח מעלה במדרון משופע
  • 4.6 דוגמה- עוד רכבת הרים
  • 4.7 דוגמה- מסה מחליקה במדרון
  • 4.8 דוגמה- מטוטלת
  • 4.9 חישוב הקשר בין גובה מטוטלת לזווית
 • עבודת החיכוך וחום
  • 5.1 עבודת החיכוך וחום
  • 5.2 תרגיל-גוף נופל ממסלול עקום
 • אנרגיה פוטנציאלית אלסטית-קפיץ
  • 6.1 עבודה ואנרגיה פוטנציאלית של קפיץ
  • 6.2 תרגיל -מסה וקפיץ במישור אופקי
  • 6.3 תרגיל- מסה נופלת על קפיץ אנכי
  • 6.4 אנרגיה פוטנציאלית אלסטית(הרחבה)
 • סיכום הפרק
  • 8.1 סיכום הפרק
  • 4.4 איך ניגשים לשאלות(אותו סרטון שוב למי שדילג)
 • חוק שימור האנרגיה- הרחבה
  • 7.1 חוק שימור האנרגיה הרחבה
 • תרגילים
  • תרגיל - אדם דוחף ארגז בזווית
  • תרגיל - מטוטלת עם מסמר
  • תרגיל - גוף מחליק על מישור משופע ונתקע בקפיץ
  • תרגיל - מסה על שולחן ומסה תלויה
  • תרגיל - שתי מסות תלויות מהתקרה
  • תרגיל - מסה על שולחן ושתי מסות באוויר
  • תרגיל - שתי מסות תלויות מהתקרה ודחיפה
  • תרגיל - שתי מסות תלויות מהתקרה וקפיץ
  • תרגיל - גרף של כוח
  • תרגיל - כדור מקפץ מאבד אנרגיה
  • תרגיל- זריקה אנכית עם גרף של אנרגיה קינטית
  • תרגיל - גוף מחליק על חצי מעגל ומכווץ קפיץ
 • הספק
  • 10.1 הגדרת ההספק
  • 10.2 יחידות ההספק
  • 10.3 דוגמה 1
  • 10.4 נוסחה נוספת
  • 10.5 דוגמה 2
  • 10.6 הספק ממוצע
  • 10.7 תרגיל- הספק ממוצע לשנות מהירות
  • 10.8 תרגיל - רכבת צעצוע חשמלית
  • 10.9 תרגיל-הספק כאשר נתון מיקום כתלות בזמן