צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תנועה במישור
  • 5.1 וקטור המיקום
  • 5.2 וקטור ההעתק
  • 5.3 דוגמה 1
  • 5.4 דוגמה 2
  • 5.5 מהירות ממוצעת
  • 5.6 דוגמה 3
  • 5.7 מהירות ותאוצה בתנועה במישור
  • 5.8 זריקה אופקית
  • 5.9 דוגמה-גוף נזרק אופקית מגובה רב
  • 5.10 דוגמה-גוף נזרק אופקית מגג בניין
  • 5.11 דוגמה-חבילת סיוע לכפר
  • 5.12 סיכום ביניים
  • 5.13 משוואת מסלול
  • 5.14 משוואת מסלול בזריקה אופקית
  • 5.15 דוגמה- משוואת מסלול
  • 5.16 זריקה משופעת נקראת גם תנועה בליסטית
  • 5.17 דוגמה ראשונה לזריקה משופעת
  • 5.18 שיא גובה
  • 5.19 טווח
  • 5.20 טווח מקסימאלי
  • 5.21 דוגמה - כדור נבעט מגבעה
  • 5.22 דוגמה - דן יורה חץ על עץ
  • 5.23 משוואת מסלול בזריקה משופעת
  • 5.24 סיכום שני
  • 5.25 תרגיל- דני מחליק במגלשה
  • 5.26 תרגיל- כדור מתגלגל מגג משופע
  • 5.27 תרגיל- תנועת כדור עם רוח נגדית
  • 5.28 תרגיל- מסירה בפוטבול
  • תרגיל-מטוס מטיל פצצה על טנק שנע
  • תרגיל-כדור נזרק אופקית פוגע בכדור שנזרק אנכית
  • תרגיל- כדורסל עובר דרך שני סלים
  • תרגיל-כיפת ברזל מיירטת קאסם